Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

kotenieniek
06:22
Reposted fromoll oll viaheks heks
kotenieniek
06:22
kotenieniek
06:21
kotenieniek
06:19
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie. 
— zawsze
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaimmuff immuff
kotenieniek
06:18
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
kotenieniek
06:18

W strachu, 
jak w domu. 
Znam wszystkie kontakty, 
jamy, 
zakamarki.
Słyszę windę. 
Mam tu nawet telefon. 
Tylko drzwi wyjściowych
brak.

— Agnieszka Osiecka "Strach"
Reposted from21gramow 21gramow viacytaty cytaty
kotenieniek
06:17
Palce wskazujące obu rąk dwa razy pod obojczyk, potem dwa razy w kierunku rozmówcy. "Kocham Cię". To takie proste...
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 16 2015

kotenieniek
08:44
7406 1da5
Reposted fromkjuik kjuik vianiemcu niemcu
kotenieniek
08:40
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens vianiemcu niemcu

May 15 2015

kotenieniek
06:27
wciąż o Tobie myślę,  gdy nocą śpię przy ścianie.
kotenieniek
06:27
już cztery razy przestałem Cię kochać  i zacząłem na nowo.

May 14 2015

kotenieniek
21:18
4210 0821 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
kotenieniek
21:18

May 13 2015

kotenieniek
06:59
4949 459d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
kotenieniek
06:59
kotenieniek
06:58
3621 0a76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaucieknijmi ucieknijmi
kotenieniek
06:58
7992 b737
Reposted frommartynkowa martynkowa viaucieknijmi ucieknijmi
kotenieniek
06:58
kotenieniek
06:58

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viapastelina pastelina
06:58
2563 817e 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapastelina pastelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl